Skip to content

Nem Alma Cihazları

İşletmelerin üretim ortamlarında çoğu zaman düşük nem istenmektedir. Özellikle ilaç ve gıda sanayiinde yüksek nemde üretilen ve paketlenen ürünlerin raf ömürleri kısa olmakta, ürünler kısa sürede özelliklerini kaybederek kullanılamaz duruma gelmektedir. Bu durum üreticileri zor durumlara düşürmektedir.

Nem ile ilgili olarak bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için işletmelerin üretim ortamlarındaki nemin kontrolü ve giderilmesi için sistem kurmaları zorunlu olmaktadır.

Endüstriyel nem alıcı cihaz ve sistemler işletmelerin bu ihtiyaçlarından hareketle, ortam neminin kontrol edilmesi ve gerektiğinde azaltılması için tasarlanmışlardır.

Ortam neminin düşürülmesi amaçlı geliştirilmiş sistemler içerisinde en başarılı sonuç veren sistem olarak slikajel rotorlu nem alıcılar dikkat çekmektedir.

Temel prensip olarak bu men alıcılar kurutulmak istenen ortam havasının üzerinden geçirildiği slikajel bir tanbur, hava çevrim fanları ve bir ısıtma sisteminden oluşur.

Proses havası denilen nemli ortam havası ortamdan emilerek slikajel rotor üzerinden geçirilir, slikajel madde, özelliği gereği üzerinden geçen havanın nemini tutar ve rotor çıkışında düşük nemde bir hava elde edilir. Bu kuru hava ortama üflenirken nemlenen slikajeli kurutmak için reactivasyon fanı denilen ikinci hava fanı ortam havasına karışmayan ayrı bir hava girişinden hava emerek ısıtıcı sistem üzerine üfler. 100-120 derece civarı ısıtılan hava, nemlenmiş olan ve yavaş bir devirle (8 dakika/devir) ayrılmış bir hücreden geçen (toplam rotor çapının dörtte biri) rotor üzerinden geçirilir ve rotorun nemi buharlaştırılarak dışarı atılır. Böylece kurutulan rotor yeniden nem tutmaya hazır hale geitirlmiş olur.

Slikajel rotorlu nem alıcılardan farklı olarak yoğuşma ile nem alan evaparatif nem alıcılar da mevcuttur. Bu cihazlar normal klima cihazlarına benzer bir prensiple, soğutma yaparak nem almak üzere tasarlanmışlardır.

Klima cihazından farklı olarak evaparatör ve kondenseri arka arkaya konulmuştur. Önce soğutma yüzeyinden (evaparatör) geçirilen ortam havası burada nemini kısmen soğuk yüzeyde bırakarak ve soğumuş olarak hemen arkasındaki sıcak yüzeyden (kondenser) geçer. Böylece klima sisteminin gaz basınç ve sıcaklıkları dengelenirken ortam havası sıcaklığı da çok az (1-2 derece artar) değişmiş olarak neminden arındırılmış olur.

Bakım Esnasında Yapılan Işlemler

 • Proses ve reaktivasyon hava filitrelerinin temizlenmesi Eger degişmesi gerekli IMKB değiştirilmesi.
 • Genel tertibat ünitenin içinin ve dışının gereken şekilde temizlenmesi.
 • Proseses ve reaktivasyon hava fanlarının gereken şekilde temizlenmesi.
 • Tahrik motorunun kayış gerginliginin kontrolü rotor gevşek IMKB ayarlanması gerekir IMKB degiştirilmesi.
 • Elektrik kumanda panelini üzerindeki Elektrik aksamın ve kablolarda hasar ve ısınma olup olmadıgının kontrolü ve gerekli önlemlerin alınması.
 • Reaktivasyon ısıtıcısının kontrolü ve dibinde yığılmalı kir birikintilerinin temizlenmesi.
 • Kurutucu rotorun aşırı ısınma ve tıkanma olup olmadıgının kontrolü ve tınma durumunda temizligi.
 • Contaların hasara ugrayıp uğramadıgının kontrolü hasarlı IMKB degişimi.
 • Kanal bağlantılarının hava sızıntısına ugrayıp uğramadıgının kontrolü sızıntı var IMKB giderimi
 • Nem/Yoğuşma noktasının kontrolü.
 • Nem sensörlerinin işleyişinin kontrolü ve gerekli kalibrasyonun yapılması